Friday, 28 February 2014

Pengenalan
Lautan mana yang tidak bergelora dan kehidupan mana yang tidak pernah dilanda badai. Pelbagai isu berkaitan kes Syariah serta hak-hak yang telah termaktub di dalam Undang-undang Syariah itu sendiri masih kurang jelas difahami dalam kalangan masyarakat secara umumnya. Kewujudan konflik bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil turut mengeruhkan lagi keadaan ini. Malahan, terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab telah mengambil kesempatan di atas kekurangan ini sehinggakan ada kalanya pihak yang lebih berhak tertindas dan teraniaya. Untuk itu, Peguam Syarie perlu memainkan peranan yang penting dalam hal ini.

Secara umumnya, Peguam ialah orang atau pihak yang bertanggungjawab memberi bantuan guaman kepada pelanggannya, ataupun bertindak sebagaiwakil bagi pihak-pihak  yang bertikai di dalam sesuatu perkara, sekiranya pihak-pihak tersebut tidak mampu untuk tampil sendiri ke hadapan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Allah s.w.t. menyeru supaya bertanya dan menyerahkan sesuatu perkara kepada ahlinya ataupun orang yang mahir mengenainya. Hal ini dijelaskan lagi oleh firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 43  yang bermaksud :

                     "Maka bertanyalah kepada ahluz dzikr 
jika kamu tidak tahu "

Dalam bidang guaman Syarie, Peguam Syarie  adalah antara orang yang paling layak untuk mengendalikan permasalahan Syariah kerana ia terletak di bawah kepakaran mereka, bermula daripada prosedur Mahkamah, penyediaan dokumen-dokumen berkaitan kes, sehinggalah peringkat yang seterusnya, yang mana dengan kehadiran peguam  ini kes-kes akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat serta dapat menjimatkan masa Mahkamah. Peguam Syarie akan bertindak mewakili anak guamnya dalam kes-kes yang terletak di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah. Prinsip 'wakalah bi al-khusumah' turut dititikberatkan dalam bidang ini.

Wakalah berasal daripada perkataan Arab yang bererti menjaga, melengkapkan, dan menyerah. Apabila seseorang itu dilantik sebagai wakil, maka orang itu dianggap sebagai penjaga, penjamin atau  orang yang diamanahkan kepadanya sesuatu hal untuk diselesaikan. Peguam Syarie juga berperanan menasihatkan anak guamnya sekiranya terdapat sebarang kemusykilan berkenaan hukum hakam Islam dan persoalan berkaitan prosiding Mahkamah, di samping bertindak sebagai 'orang tengah' atau pendamai dalam kes penyelesaian di luar Mahkamah.

Sebarang Kemusykilan Berkaitan Perundangan Syariah 

boleh hubungi kami di SINI

0 comments: